Newsletter

News

17/01/2018 19:05
TARTÁLY PÁLYÁZAT - Borszőlőültetvény telepítés támogatása

   TARTÁLY PÁLYÁZAT! - Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Jelen felhívás célja kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, új borszőlőültetvények telepítésének támogatásával.
Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 ha új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen Felhívás keretében kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe támogatás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,0 milliárd Ft.
A Felhívás keretében támogatásra jogosultak: mezőgazdasági termelők mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő, továbbá támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség, azonban konzorciumi formában nincsen.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése

Támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. napjáig van lehetőség. A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.
(MVH)

Content Management System